בית המדרש לאסטרטגיה

אסטרטגיה היא לא מוצר, היא צורת חשיבה – ביקורתית, חדשנית, ביצועית. אסטרטגיה היא חשיבה משותפת על מהות הדברים ותכליתם לטובת הבנת ושינוי המציאות. בית המדרש לאסטרטגיה הוא מרחב לבירור סוגיות אסטרטגיות, לפירוק, בחינה ובניה מחדש של מאמצים ותכניות. שותפי בית המדרש מגיעים מרקעים שונים ומגוונים, ומביאים ניסיון רב בחשיבה על סוגיות מערכתיות ואסטרטגיות במגוון זוויות הנבדלות במקורן המתלכדות בין כתלי בית המדרש. על מנת לחולל למידה בית המדרש משהה את ההיררכיות וההגדרות הצרות.

דלתות בית המדרש פתוחות, לא תכנסו?